Νευροανάδραση και Άγχος

Πώς μπορεί το άτομο να διαχειριστεί τα συμπτώματα του άγχους μέσω της Νευροανάδρασης;
 
Η Νευροανάδραση αποτελεί μια ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης του άγχους, επιχειρώντας να ισορροπήσει τη δραστηριότητα συγκεκριμένων εγκεφαλικών ρυθμών που παρατηρούνται σε μη φυσιολογικές ποσότητες.  Όταν το άγχος μας γίνει ο κυρίαρχος τρόπος αντίδρασης απέναντι στις περισσότερες καταστάσεις, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί μια συνειδητή χαλάρωση, καθώς είναι δύσκολο να αναιρέσουμε μια συνήθεια.
Αναλυτικότερα, μέσω της Νευροανάδρασης επιχειρείται η επαναφορά των εγκεφαλικών ρυθμών στα προβλεπόμενα για την ηλικία του ατόμου ποσοστά, με αποτέλεσμα την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου. Ουσιαστικά, ο στόχος είναι η μάθηση του τρόπου άμεσης ανακούφισης των συμπτωμάτων μέσω της επαναφοράς συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυμάτων στα φυσιολογικά επίπεδα.
Αρχικά, ο εξεταζόμενος αξιολογείται με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το οποίο επιτρέπει στον ειδικό να δει συγκεκριμένα μοτίβα εγκεφαλικών κυμάτων, τα οποία συνδέονται με αυξημένα επίπεδα άγχους. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος των ατόμων που αντιμετωπίζουν χρόνια συμπτώματα άγχους εμφανίζει υψηλή δραστηριότητα συγκεκριμένων εγκεφαλικών ρυθμών (υψηλά βήτα) (Demos, 2005). Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής των καταλληλων πρωτοκόλλων της νευροανάδρασης, το άτομο μαθαίνει να επαναφέρει τους εγκεφαλικούς ρυθμούς στα προβλεπόμενα όρια μέσα από συγκεκριμένες βοηθητικές στρατηγικές.
Κάθε φορά που επιτυγχάνει αυτό το στόχο, λαμβάνει επιβράβευση μέσα από οπτικό ή ακουστικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαχειριστεί το άγχος του άμεσα μέσα από την εξισορρόπηση των αντίστοιχων εγκεφαλικών κυμάτων που επιτυγχάνεται μέσω εξάσκησης. Η Νευροανάδραση δηλαδή βοηθάει στην ομαλοποίηση των εγκεφαλικών κυμάτων που σχετίζονται με το άγχος, με αποτέλεσμα ο ασθενής να ανακουφίζεται από τα συμπτώματα που τον ταλαιπωρούν.
Συμπερασματικά, μέσω της Νευροανάδρασης, το άτομο εξασκείται στο να αναγνωρίζει τους δείκτες του άγχους άμεσα, καθώς και να μάθει τρόπους να τους ελέγχει μέσω της εξισορρόπησης των εγκεφαλικών κυμάτων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την αυτορρύθμιση του ατόμου και την αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων του άγχους τόσο εντός των συνεδριών της Νευροανάδρασης αλλά και στην καθημερινή του ζωή.
 
Βιβλιογραφία
Thompson, M., & Thompson, L. (2007). Neurofeedback for stress management. Principles and practice of stress management, 249-287.
Demos JN (2005) Getting Started with Neurofeedback. W.W. Norton & Co.
Hammond DC (2005) Neurofeedback with anxiety and affective disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 14:105–123, vii .