Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ψυχικές ασθένειες της εποχής μας και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο.

Πρόκεται για μια νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από μια ομάδα συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών που διαφέρει σημαντικά από την κανονική κλίμακα των συναισθημάτων και της λειτουργικότητας που πααρατηρείται σε ανθρώπους που δεν έχουν κατάθλιψη. Προκαλούμενη από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση βιολογικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων, η κατάθλιψη, οποιασδήποτε μορφής, καθιστά το άτομο εξαιρετικά ευαίσθητο σε καθημερινές καταστάσεις που μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Συνήθη συμπτώματα της κατάθλιψης είναι: συναισθήματα λύπης, κενού και αναξιότητας, καταστροφολογικές σκέψεις, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, απώλεια ενδιαφέροντος, εύκολη κόπωση, απαισιοδοξία για το μέλλον, διαταραχές ύπνου και όρεξης, ψυχοκινητική επιβράδυνση/διέγερση κ.α. Σε σπάνιες περιπτώσεις ένα άτομο μπορεί να βιώσει μόνο ένα επεισόδιο της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής ή δυσθυμικής διαταραχής, καθώς η κατάθλιψη τείνει να εμφανίζεται περιοδικά. Συνεπώς, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη θεραπεία της προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να αποτραπούν οι ενδεχόμενες υποτροπές.

Οι νευροεπιστήμονες έχουν ανακαλύψει ένα πρότυπο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε την κατάθλιψη. Η αριστερή μετωπιαία περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με τα θετικά συναισθήματα, ενώ η αντίστοιχη δεξιά σχετίζεται περισσότερο με τα αρνητικά συναισθήματα. Όταν υπάρχει χαμηλή δραστηριότητα στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, με τη δεξία πλευρά να είναι πιο δραστήρια, τότε τα άτομα αυτά είναι πιο ευάλωτα στην κατάθλιψη και κατά συνέπεια είναι πιο καταθλιπτικά και πιο αγχώδη από τα υπόλοιπα.

Στην απεικόνιση αυτού του προτύπου για την κατάθλιψη, είναι ξεκάθαρο πως ο χάρτης της εγκεφαλικής δραστηριότητας των ασθενών με χρόνια κατάθλιψη εμφανίζει δραστηριότητα χαμηλού άλφα ρυθμού (δηλαδή χαμηλή συχνότητα άλφα κυμάτων) στην αριστερή πρόσθια πλευρά του εγκεφάλου, σε αντίθεση με τον χάρτη ατόμων που φαίνεται πως δεν παρουσιάζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Η Νευροανάδραση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, (Baehr, Rosenfeld, & Baehr 1997; 2001; Hammond, 2000; 2004; 2005) εκπαιδεύοντας τον εγκέφαλο να μην εμφανίζει αυτή την εμπρόσθια ασυμμετρία. Παράλληλα, είναι καλό μετά το πέρας των συνεδριών ή κατά τη διάρκεια ο θεραπευόμενος να ακολουθήσει κάποια μορφή ψυχοθεραπείας.

Βιβλιογραφία

Baehr, E., Rosenfeld, J. P., & Baehr, R. (1997). The clinical use of an alpha asymmetry protocol in the neurofeedback treatment of depression: Two case studies. Journal of Neurotherapy, 2(3),10-23.

Baehr, E., Rosenfeld, J. P., & Baehr, R. (2001). Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback protocol in the treatment of mood disorders: Follow-up study one to five years post therapy. Journal of Neurotherapy, 4(4), 11-18

Hammond, D. C. (2000). Neurofeedback treatment of depression with the Roshi. Journal of Neurotherapy, 4(2), 45-56.

Hammond, D. C. (2004). Neurofeedback treatment of depression and anxiety. Journal of Adult Development. (in press).